Tel. pro objednání: 601 527 387
Tomedica
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

Pracuje jako lékař-neurochirurg na neurochirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Operuje hlavně pacienty s neuroonkologickou problematikou, s degenerativním onemocněním páteře a s postižením periferních nervů. Kromě operování neurochirurgických pacientů se zabývá i intraoperační elektrofyziologií, která zlepšuje vyhlídky pacienta na dobrý funkční stav po složitých zákrocích na mozku a míše.

Pregraduální vzdělání

 • 1991–1997 studoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 promován – MUDr.

Atestace

 • 2000 atestace I.stupně z oboru všeobecná chirurgie
 • 2006 atestace z neurochirurgie

Postgraduální vzdělání

 • 1998–2005 neurovědy, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005 promován – Ph.D.

Kurzy Evropské asociace neurochirurgických společností (EANS)

 • 2003 EANS kurz Amsterdam
 • 2004 EANS kurz Krakow
 • 2005 EANS kurz Praha
 • 2006 EANS kurz Luxemburg
 • 2006 – Certifikát EANS part I

Ocenění

 • 2006 cena Prof. Rudolfa Petra udělena českou neurochirurgickou společnos za nejlepší práci v oboru neurochirurgie autorů do 35 let za rok 2005
 • 2007 Piťhova cena české elektrofyziologické společnosti za nejlepší publikaci na poli elektrofyziologie za rok 2006 (člen kolektivu autorů Stejskal a spol. Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii, Grada, Praha, 2006)

Výběr z publikací

Tomáš R, Haninec P: Dorsal root entry zone (DREZ) localization using direct spinal cord stimulation can improve results of the DREZ thermocoagulation procedure for intractable pain relief. Pain, 2005, 116: 159–163

Tomáš R, Haninec P, Houšťava L: The relevance of the corticographic median nerve somatosensory evoked potentials (SEPs) phase reversal in the surgical treatment of brain tumors in central cortex. Neoplasma 2006, 53: 37–42

Haninec P, Tomáš R, Kaiser R, Čihák R. Development and clinical significance of the dorsoepitrochlearis muscle in man. Clinical Anatomy 2009, 22(4): 481–488

Haninec P, Šámal F, Tomáš R, Houšťava L, Dubový P. Direct repair (nerve grafting), neurotization, and end-to-side neurorrhaphy in the treatment of brachial plexus injury. J Neurosurg. 2007 Mar;106(3):391–9

Pachl J, Haninec P, Tencer T, Mizner P, Houšťava L, Tomáš R, Waldauf P: The effect of subarachnoid sodium nitroprusside on the prevention of vasospasm in subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir (Suppl) 2005, 95: 141–145

Stejskal L., Tomáš R: Monophasic positive scalp somatosensory evoked potential (SEP) wave in parietal tumors. A cerebral “killed end potential” or a volume conduction wave due to the shift of dipole layer and increased solid angles at registration sites? Čes a slov Neurol a Neurochir 2005, 68/101: 368–372

Syndrom karpálního tunelu