Operace karpálního tunelu
Tel. pro objednání: 601 527 387

Operační léčba

Co operace odstraní hned?

Vyspíte se. Noční brnění prstů odeznívá záhy po operaci a u mnoha pacientů je noc po operaci první po dlouhé době, kdy se nemusí budit pro silné mravenčení prstů. Podobně časně odeznívají bolesti vystřelující do prstů postižené ruky.

Operační léčba

Co operace odstraní nebo zlepší, ale vyžaduje to čas?

Pokud je přítomna porucha čití (necitlivost) na prstech postižené ruky nebo porucha hybnosti palce, tak tyto bezprostředně po operaci určitou dobu přetrvávají. Jsou to již příznaky poškození nervu chronickým tlakem a jsou důsledkem toho, že část nervových vláken „odumřela“. Nerv, který operací uvolníme, vyžaduje určitý čas na regeneraci a ten je individuální. U někoho se stav významně upraví v průběhu několika dnů, u někoho jsou to měsíce až rok. Závisí to většinou na délce trvání necitlivosti nebo poruchy hybnosti před operací a na regeneračních rezervách pacienta.

Co operace neodstraní?

Operační léčba

Operací neodstraníme bolest ruky z jiných příčin, jako je artróza malých kloubů, revmatické bolesti či bolest prstů původu v krční páteři. Podobné je to s otoky. Tyto obtíže mohou být přítomny současně se syndromem karpálního tunelu a jsou důvodem, proč někdy po operaci část obtíží přetrvává. Přesto operaci indikujeme i v těchto případech, abychom pacientům ulevili alespoň částečně, ale hlavně abychom předešli nevratnému poškození nervu.

Syndrom karpálního tunelu

Pooperační péče

Po operaci je ruka několik hodin kryta elastickým (kompresivním) obinadlem, které brání vzniku větší podkožní modřiny (hematomu). Toto obinadlo si pacient sundá sám doma obvykle v den operace večer, než jde spát, a ruka již dále zůstává volná. Malou náplastí je krytý pouze drobný řez na zápěstí.

Principem rehabilitace po endoskopické operaci je, že nepoužíváme žádné znehybnění ruky (žádné dlahy či mohutné obvazy). Naopak pacientům umožňujeme zapojit ruku do běžných činností časně. Je typické, že po operaci jsou pacienti schopni velmi brzy (1–2 dny) dělat úkony, které provádíme prsty (něco si přidržet nebo podat, zapnout knoflík, zkusit psát na počítači…). Typické na druhou stranu také je, že sevření předmětu (klika, nůž, nástroj) může být bolestivé nebo nekomfortní několik dnů až týdnů. Doba, za kterou to odezní, je výrazně individuální. Někteří pacienti to nepociťují vůbec, jiní udávají postupné zlepšování až odeznění po několika týdnech.

Po operaci u nás pacientům nabízíme dvě kontroly – první je 3. pooperační den a druhá je 7. pooperační den. Při druhé kontrole odstraňujeme steh z jizvy v zápěstí. Pokud si pacienti přejí a hojení probíhá bez problémů, mohou kontroly absolvovat v místě bydliště (využíváno hlavně pacienty, kteří k nám přijíždějí ze vzdálenějších koutů republiky).

Až 85 % našich pacientů nepotřebuje v dalším průběhu po odstranění stehu ambulantní ani ústavní rehabilitaci. Operovaná ruka je již 7. den obvykle v dobré kondici pro vykonávání naprosté většiny běžných činností doma eventuálně i v práci. Při druhé pooperační kontrole jsou pacienti lékařem instruováni, jak mají operovanou ruku doma sami rehabilitovat. Pacienti provádějí tlakovou masáž dlaně i oblasti jizvy, protahování šlach flexorů a posilují stisk mačkáním míčku.

Zpět

Syndrom karpálního tunelu