Operace karpálního tunelu
Tel. pro objednání: 601 527 387

Technika operace

Technika operace karpálního tunelu

Endoskopickou monoportální operaci karpálního tunelu provádíme u nás v místním znecitlivění v kombinaci s blokem nervus medianus (tedy bez uspání pacienta). Pro nemocného to znamená několik věcí. Nevyžadujeme žádná předoperační vyšetření. V den operace má pacient normální režim, může jíst a pít podle svých zvyklostí. Pokud dlouhodobě užívá léky, vezme si je i v den operace v obvyklých časech s výjimkou léků ovlivňujících srážlivost krve (Anopyrin, Godasal, Warfarin, Trombex apod.). Tyto léky je nutné před vlastním výkonem vysadit v dostatečném předstihu (obvykle 1 týden) tak aby neovlivňovaly krevní srážlivost v průběhu operačního výkonu a po domluvě s ošetřujícím či praktickým lékařem nasadit eventuálně (pokud je to zapotřebí) substituci (např. Fraxiparine nebo Clexane), která operačnímu výkonu nevadí a zároveň nadále pacienta chrání před tromboembolickou příhodou.

Vlastní operační výkon

Uvolnění karpálního vazu provádíme z jednoho drobného řezu (1 cm) v zápěstní rýze. Nejdříve je nutné rozšířit průsvit karpálního tunelu dilatátory. Poté se nad nerv vsune pracovní kanál a vaz se protne od nejhlubších vrstev směrem k povrchu. Monoportální technika je nejméně invazivní metodou, tkáně nad karpálním vazem zůstávají zachovány a pacient má pouze jednu jizvu v zápěstí. Na našem pracovišti používáme při monoportální metodě systém MicroAire. Ke správně provedenému výkonu je nutné bezkrevné pole, a proto má pacient v průběhu výkonu na předloktí nafouklou manžetu (podobnou jako když se měří krevní tlak). Čas výkonu je velkou devízou endoskopické operace a v našich současných podmínkách je doba operace pouhých 4–5 minut.

Možné komplikace operační léčby syndromu karpálního tunelu

  1. poranění dlaňové větve nervus medianus – projevuje se bolestí v oblasti thenaru a u baze palce
  2. zhmoždění nervus medianus
  3. poranění motorické větve nervus medianus (tzv. ramus recurrens)
  4. hypertrofická jizva
  5. přetrvávaní příznaků syndromu karpálního tunelu po operaci – příčinou může být chybná diagnóza, nebo nedostatečné přetětí karpálního vazu. Pokud je příčinou nedostatečné přetětí vazu a tento fakt je potvrzen při revizní operaci, je úspěšnost revizní operace cca 75 %.
  6. ztuhnutí malých kloubů ruky a prstů – při zbytečně dlouhotrvající imobilizaci
  7. infekce v ráně – vede k přecitlivělosti jizvy, operační rána se může v krajním případě i rozpadnout.
  8. krevní sraženina (hematom) – také vede ke zvýšené citlivosti jizvy

Riziko komplikací

Riziko komplikací klesá s rostoucí zkušeností operačního týmu a rostoucím počtem pacientů. Vzhledem k našim počtům pacientů (více než 1 000 odoperovaných) a na základě našich zkušeností se endoskopická operace stala bezpečnou operační technikou a počet komplikací v našem souboru je hluboko pod 1 %.

Syndrom karpálního tunelu