Syndrom karpálního tunelu

Slavíme 10 letJsme zdravotnické zařízení specializující se na endoskopickou monoportální operaci karpálního tunelu. V prostředí naší instituce se již nejedná o žádnou novinku, tuto metodu provádíme od roku 2011, máme ji dobře zavedenou a odoperovali jsme přes 5 000 nemocných. Vzrůstající oblibu této metody dokumentuje narůstající počet pacientů, které ročně operujeme. Hlavní výhodou endoskopické operace je rychlejší zhojení operované ruky a možnost dříve se vrátit do práce ve srovnání s klasickou metodou. Více o syndromu karpálního tunelu.

Syndrom karpálního tunelu

Nejbližší termíny

Nabízíme vám nejbližší volné termíny pro operaci:

Pátek, 16. 8. 2024
Neděle, 18. 8. 2024
img

Objednávka

Pokud se chcete objednat, udělejte to nejlépe na následujícím telefonním čísle, popř. e-mailu.

Tel.: 601 527 387
E-mai.: info@tomedica.cz
img

Kde nás najdete

Operujeme jako externisté v prostorách
Kliniky Palas Athena, Hviezdoslavova 509/25, Praha 4. Veškeré dotazy, žádosti o objednání k operaci, ke konzultaci, k ambulantní kontrole apod. směřujte výhradně na tel. čísla 601 527 387 nebo 731 680 734.

Počet pacientů

Počet pacientů operovaných endoskopicky pro syndrom karpálního tunelu v našem zařízení v jednotlivých letech

 
Syndrom karpálního tunelu
 

Jak postupovat?

Máte brnění I.–III. prstu, hlavně v noci, necitlivost na prstech – tedy klinické příznaky syndromu karpálního tunelu? Takhle bude probíhat vaše léčba krok za krokem.

1. krok – EMG vyšetření

Nechte se vyšetřit ve spádu – obraťte se na praktického lékaře či vašeho neurologa, aby vás poslal na EMG vyšetření.

Pokud není tato možnost, zavolejte nám na tel. 601 527 387 a my vás objednáme k vyšetření do některé z EMG laboratoří, se kterými spolupracujeme.

Závěr EMG vyšetření potvrzuje diagnózu karpálního tunelu (pokud ne, obraťte se na svého neurologa s žádostí o dovyšetření jiných možných příčin brnění prstů).

2.krok

Napište nám vzkaz přes formulář na webových stránkách, nebo napište e-mail na info@tomedica.cz nebo zavolejte na tel. 601 527 387, že máte zájem o endoskopickou operaci karpálního tunelu.

3.krok – konzultace

Dle vaší preference zkonzultujeme váš stav telefonicky, nebo vás – pokud si to budete přát – objednáme k osobní konzultaci s lékařem.

4. krok – objednání k operaci

Pokud vám na základě konzultace bude vše jasné, nabídneme vám termín operace, na který se dostavíte na kliniku Palas Athena (Hviezdoslavova 509/25, Praha 4). Nepotřebujete žádná předoperační vyšetření. Je nutné s předstihem vysadit léky na ředění krve, pokud takové užíváte.

5. krok – operace

6. krok

Postupné zapojování operované ruky do běžných činností hned po operaci.

7. krok – pooperační kontrola

Po dohodě s lékařem, pokud si to budete přát, nabízíme kontrolu u nás 2.–4. den po operaci. (kontrola však není nutná, uzavření drobné operační rány není vnějším stehem, takže se žádné stehy neodstraňují – většina pacientů přijde na kontrolu, jen pokud potřebují něco konzultovat).

8. krok – rehabilitace

Naučíme vás 3 jednoduché cviky, jejichž procvičováním se operovaná ruka dostane rychle do dobré výkonnosti. Pokud bude pooperační stav vyžadovat intenzívnější rehabilitaci, oslovíte na základě našeho doporučení rehabilitační centrum v místě vašeho bydliště a objednáte se k rehabilitaci.

9. krok – návrat do práce

Profese bez nutnosti manuální zátěže 3.-14. pooperační den
Profese s významnou manuální zátěží 14.-30. pooperační den

Galerie

Následující fotografie přibližují problematiku syndromu karpálního tunelu a operační zákrok.

Fotografie 1

Operace karpálního tunelu

Fotografie 2

Operace karpálního tunelu

Fotografie 3

Operace karpálního tunelu

Fotografie 4

Operace karpálního tunelu

Fotografie 5

Operace karpálního tunelu

Fotografie 6

Operace karpálního tunelu

Fotografie 7

Operace karpálního tunelu

Fotografie 8

Operace karpálního tunelu

Profil

 
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

Pracuje jako lékař-neurochirurg na neurochirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Operuje hlavně pacienty s neuroonkologickou problematikou, s degenerativním onemocněním páteře a s postižením periferních nervů. Kromě operování neurochirurgických pacientů se zabývá i intraoperační elektrofyziologií, která zlepšuje vyhlídky pacienta na dobrý funkční stav po složitých zákrocích na mozku a míše.

 
 

Pregraduální vzdělání

 • 1991–1997 studoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 promován – MUDr.

Atestace

 • 2000 atestace I.stupně z oboru všeobecná chirurgie
 • 2006 atestace z neurochirurgie

Postgraduální vzdělání

 • 1998–2005 neurovědy, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005 promován – Ph.D.

Kurzy Evropské asociace neurochirurgických společností (EANS)

 • 2003 EANS kurz Amsterdam
 • 2004 EANS kurz Krakow
 • 2005 EANS kurz Praha
 • 2006 EANS kurz Luxemburg
 • 2006 – Certifikát EANS part I

Ocenění

 • 2006 cena Prof. Rudolfa Petra udělena Českou neurochirurgickou společností za nejlepší práci v oboru neurochirurgie autorů do 35 let za rok 2005
 • 2007 Piťhova cena České elektrofyziologické společnosti za nejlepší publikaci na poli elektrofyziologie za rok 2006 (člen kolektivu autorů Stejskal a spol. Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii, Grada, Praha, 2006)

Výběr z publikací

Tomáš R, Haninec P: Dorsal root entry zone (DREZ) localization using direct spinal cord stimulation can improve results of the DREZ thermocoagulation procedure for intractable pain relief. Pain, 2005, 116: 159–163

Tomáš R, Haninec P, Houšťava L: The relevance of the corticographic median nerve somatosensory evoked potentials (SEPs) phase reversal in the surgical treatment of brain tumors in central cortex. Neoplasma 2006, 53: 37–42

Haninec P, Tomáš R, Kaiser R, Čihák R. Development and clinical significance of the dorsoepitrochlearis muscle in man. Clinical Anatomy 2009, 22(4): 481–488

Haninec P, Šámal F, Tomáš R, Houšťava L, Dubový P. Direct repair (nerve grafting), neurotization, and end-to-side neurorrhaphy in the treatment of brachial plexus injury. J Neurosurg. 2007 Mar;106(3):391–9

Pachl J, Haninec P, Tencer T, Mizner P, Houšťava L, Tomáš R, Waldauf P: The effect of subarachnoid sodium nitroprusside on the prevention of vasospasm in subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir (Suppl) 2005, 95: 141–145

Stejskal L., Tomáš R: Monophasic positive scalp somatosensory evoked potential (SEP) wave in parietal tumors. A cerebral “killed end potential” or a volume conduction wave due to the shift of dipole layer and increased solid angles at registration sites? Čes a slov Neurol a Neurochir 2005, 68/101: 368–372

 

Syndrom karpálního tunelu – popis problému

Obecná definice

Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším z tzv. „úžinových syndromů“ na horní končetině. Příčinou obtíží je útlak nervus medianus, který probíhá pod příčným karpálním vazem (ligamentum carpi transversum) spolu se šlachami ohýbajícími prsty. V průběhu života karpální vaz zbytní, stane se tužším a začne utlačovat nerv, který probíhá těsně pod karpálním vazem. Nemoc se nejčastěji projevuje u pacientů ve středním nebo vyšším věku. Ženy jsou postiženy 4× častěji než muži.


Příčiny vzniku syndromu karpálního tunelu

U naprosté většiny pacientů nelze příčinu vzniku syndromu karpálního tunelu dohledat. U některých pacientů ale existují faktory související s jejich pracovním zatížením nebo s nemocemi, které pacient má a o kterých se soudí, že mají vliv na vznik syndromu karpálního tunelu.

Faktory související
s pracovním zatížením pacienta

 • práce, ve které pacient dlouhodobě zatěžuje ruku a zápěstí opakovanými a častými pohyby v zápěstí (např. tesaři apod.)
 • práce vyžadující opakované silné svírání nástrojů (štípání, okopávání a jiné práce na zahradě apod.)
 • činnosti, kdy je ruka v zápěstí dlouhodobě natažená a částečně ukloněná na malíkovou stranu (např. psaní na stroji, na počítači)
 • práce s vibrujícími předměty (zbíječky apod.)

Onemocnění a stavy pacientů spojené s vyšším výskytem syndromu karpálního tunelu

 • revmatoidní artritida (revma)
 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • obezita
 • přechodně se příznaky mohou objevovat v těhotenství
 • dialyzovaní pacienti se zkratem na předloktí
 • vzácné příčiny (tuberkulózní zánět šlach, mukopolysacharidóza)

Příznaky syndromu karpálního tunelu se mohou objevit i akutně a mohou být výrazné. Nejčastěji následují po nějakém poranění zápěstí a příčinou bývá trombóza (uzávěr koagulem) perzistující artérie doprovázející nervus medianus (artérie je vytvořena u méně než 10 % populace) nebo může dojít ke krvácení v příčném karpálním vazu.

Zpět

Projevy onemocnění

Zcela typicky jsou pacienti probouzeni v noci mravenčením až bolestí v prstech ruky, mají pocit jakoby ruka a prsty byly nedokrvené, jakoby ruka a prsty byly „přeleželé“. Úlevu většinou přináší procvičení ruky a prstů nebo „protřepání prstů“. Bolest může vyzařovat ze zápěstí do lokte a někdy až do ramene.

Přes den se mravenčení a bolesti prstů objevují při typických činnostech, kdy je horní končetina ve zvýšené poloze (řízení auta, držení mobilního telefonu při delším hovoru, držení knihy při čtení). Bolest a mravenčení postihuje typicky I.-III. prst a zevní polovinu IV. prstu, zevní polovinu dlaně. Nemalá část pacientů udává i brnění v malíku, i když vysvětlení tohoto jevu je nejasné (malík je z hlediska čití zásoben z vedlejšího – ulnárního nervu).

Dalším příznakem může být oslabení a nešikovnost ruky (hlavně stisk). Nešikovnost je spíše důsledkem porušeného čití než vlastního oslabení (parézy). Typicky se projevuje vypadáváním předmětů z ruky, pacient si obtížně zapíná knoflík, obtížně nasazuje náušnice apod.

U 80 % pacientů je pozitivní tzv. Phalenův test – ohnutí zápěstí po dobu 30-60 sekund vyvolá bolestivé příznaky. Tzv. Tinelův příznak (poklep nad karpálním tunelem vyvolá bolest) je pozitivní v 60 % příznaků.

Jaká onemocnění mohou vyvolat podobné příznaky (diferenciální diagnóza).

 1. Degenerativní onemocnění krční páteře. Pro tzv. kořenové bolesti vycházející z krční páteře bývá typické, že v klidu odeznívají, akcentují se při pohybech krkem. U některých pacientů se vyskytuje tzv. syndrom dvojího postižení (double crush syndrom), kdy je u jednoho pacienta přítomen zároveň útlak kořene vycházejícího z krční míchy (obvykle C6) a zároveň syndrom karpálního tunelu.
 2. Syndrom horní hrudní apertury – útlak nervově cévní pleteně v podklíčkové oblasti. Pro syndrom je typická ztráta svalové hmoty ruky jinde, než v oblasti thenaru. Porucha čití je lokalizovaná na ulnární hranu ruky a předloktí.
 3. Syndrom pronátorového kanálku – útlak nervus medianus v úrovni předloktí při jeho průběhu pod musculus pronator teres. U tohoto syndromu je výraznější bolest dlaně (palmární větev n. medianus neprobíhá karpálním tunelem).
 4. Zánět šlach pod karpálním vazem (musculus abductor longus – de Quervainův syndrom nebo jiných šlach flexorů).

Zpět

Diagnostické metody

Útlak nervus medianus v oblasti karpálního tunelu se prokazuje elektromyografií (EMG).

Konzervativní a semikonzervativní léčba syndromu karpálního tunelu

Přichází v úvahu, pokud příznaky netrvají dlouho a nejsou známky těžší poruchy čití nebo hybnosti ruky.

 1. klidový režim – šetřit postiženou ruku
 2. nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen apod.)
 3. znehybnění zápěstí dlahou v neutrální pozici – pokud jsou příznaky syndromu karpálního tunelu lehké, nebo středně-těžké, je efekt až v 50 % případů. Bohužel se po odstranění dlahy často obtíže vrátí.
 4. injekce kortikoidů do karpálního tunelu – vede k odeznění obtíží na minimálně 15 měsíců u 33 % pacientů, injekci lze opakovat.
Syndrom karpálního tunelu

Chirurgická léčba

Standardní otevřená technika

Při standardní otevřené chirurgické technice je řez veden ve střední čáře dlaně. Po přetětí podkoží a tzv. palmární aponeurózy (vazivová struktura nad karpálním vazem) proniká operatér ke karpálnímu vazu. Poté postupně protíná jednotlivé vrstvy vazu až na nervus medianus. Ten je potom uvolněn kompletním přetětím vazu směrem k prstům i k zápěstí. Operační rána je uzavřena sešitím kůže obvykle adaptačními stehy.

Chirurgická léčba

Endoskopické metody

Cílem endoskopické operace těsného karpálního tunelu je zvětšit jeho průsvit a zároveň co nejméně traumatizovat tkáně v dlani operované ruky. V našem zařízení používáme monoportální systém. Při něm se operuje pouze z jedné drobné rány v zápěstní rýze. Nejdříve je nutné rozšířit průsvit karpálního tunelu dilatátory. Poté se nad nerv vsune pracovní kanál a vaz se protne od nejhlubších vrstev směrem k povrchu. Monoportální technika je nejméně invazivní metodou, tkáně nad karpálním vazem zůstávají zachovány a pacient má pouze jednu jizvu v zápěstí. Na našem pracovišti používáme při monoportální metodě systém MicroAire.

Chirurgická léčba

Operační léčba

Co operace odstraní hned?

Vyspíte se. Noční brnění prstů odeznívá záhy po operaci a u mnoha pacientů je noc po operaci první po dlouhé době, kdy se nemusí budit pro silné mravenčení prstů. Podobně časně odeznívají bolesti vystřelující do prstů postižené ruky.

Co operace odstraní nebo zlepší, ale vyžaduje to čas?

Pokud je přítomna porucha čití (necitlivost) na prstech postižené ruky nebo porucha hybnosti palce, tak tyto bezprostředně po operaci určitou dobu přetrvávají. Jsou to již příznaky poškození nervu chronickým tlakem a jsou důsledkem toho, že část nervových vláken „odumřela“. Nerv, který operací uvolníme, vyžaduje určitý čas na regeneraci a ten je individuální. U někoho se stav významně upraví v průběhu několika dnů, u někoho jsou to měsíce až rok. Závisí to většinou na délce trvání necitlivosti nebo poruchy hybnosti před operací a na regeneračních rezervách pacienta.

Operační léčba
Operační léčba

Co operace neodstraní?

Operací neodstraníme bolest ruky z jiných příčin, jako je artróza malých kloubů, revmatické bolesti či bolest prstů původu v krční páteři. Podobné je to s otoky. Tyto obtíže mohou být přítomny současně se syndromem karpálního tunelu a jsou důvodem, proč někdy po operaci část obtíží přetrvává. Přesto operaci indikujeme i v těchto případech, abychom pacientům ulevili alespoň částečně, ale hlavně abychom předešli nevratnému poškození nervu.

Pooperační péče

Po operaci je ruka několik hodin kryta elastickým (kompresivním) obinadlem, které brání vzniku větší podkožní modřiny (hematomu). Toto obinadlo si pacient sundá sám za 24 hod.

Principem rehabilitace po endoskopické operaci je, že nepoužíváme žádné znehybnění ruky (žádné dlahy či mohutné obvazy). Naopak pacientům umožňujeme zapojit ruku do běžných činností časně. Je typické, že po operaci jsou pacienti schopni velmi brzy (1–2 dny) dělat úkony, které provádíme prsty (něco si přidržet nebo podat, zapnout knoflík, zkusit psát na počítači…). Typické na druhou stranu také je, že sevření předmětu (klika, nůž, nástroj) může být bolestivé nebo nekomfortní několik dnů až týdnů. Doba, za kterou to odezní, je výrazně individuální. Někteří pacienti to nepociťují vůbec, jiní udávají postupné zlepšování až odeznění po několika týdnech.

Po operaci u nás pacientům nabízíme jednu pooperační kontrolu, většina pacientů ale při bezproblémovém pooperačním průběhu na kontrolu nechodí. Kontrola je určená pro případ komplikací. Převaz s kontrolou lze uskutečnit i v místě bydliště (využíváno hlavně pacienty, kteří k nám přijíždějí ze vzdálenějších koutů republiky nebo ze zahraničí).

Až 95 % našich pacientů nepotřebuje v dalším průběhu ambulantní ani ústavní rehabilitaci. Operovaná ruka je již 7. den obvykle v dobré kondici pro vykonávání naprosté většiny běžných činností doma eventuálně i v práci. Bezprostředně po operaci jsou pacienti lékařem instruováni, jak si mají operovanou ruku doma sami ošetřovat a rehabilitovat. Pacienti provádějí tlakovou masáž dlaně i oblasti jizvy, protahování šlach flexorů a posilují stisk mačkáním míčku.

Zpět

Technika operace

Endoskopickou monoportální operaci karpálního tunelu provádíme u nás v místním znecitlivění v kombinaci s blokem nervus medianus (tedy bez uspání pacienta). Pro nemocného to znamená několik věcí. Nevyžadujeme žádná předoperační vyšetření. V den operace má pacient normální režim, může jíst a pít podle svých zvyklostí. Pokud dlouhodobě užívá léky, vezme si je i v den operace v obvyklých časech s výjimkou léků ovlivňujících srážlivost krve (Anopyrin, Godasal, Trombex apod.). Tyto léky je nutné před vlastním výkonem vysadit v dostatečném předstihu (obvykle 1 týden) tak aby neovlivňovaly krevní srážlivost v průběhu operačního výkonu a po domluvě s ošetřujícím či praktickým lékařem nasadit eventuálně (pokud je to zapotřebí) substituci (např. Fraxiparine), která operačnímu výkonu nevadí a zároveň nadále pacienta chrání před tromboembolickou příhodou.

Vlastní operační výkon

Uvolnění karpálního vazu provádíme z jednoho drobného řezu (1 cm) v zápěstní rýze. Nejdříve je nutné rozšířit průsvit karpálního tunelu dilatátory. Poté se nad nerv vsune pracovní kanál a vaz se protne od nejhlubších vrstev směrem k povrchu. Drobný operační vstup uzavíráme vnitřním stehem, který není viditelný a sám se vstřebá. Povrch přelepujeme speciálním kožním lepidlem Glubran Tiss 2. Pacient nemá žádné zevní stehy, které by se musely následně odstraňovat Monoportální technika je nejméně invazivní metodou, tkáně nad karpálním vazem zůstávají zachovány a pacient má pouze jednu jizvu v zápěstí. Na našem pracovišti používáme při monoportální metodě systém MicroAire. Ke správně provedenému výkonu je nutné bezkrevné pole, a proto má pacient v průběhu výkonu na předloktí nafouklou manžetu (podobnou jako když se měří krevní tlak). Čas výkonu je velkou devízou endoskopické operace a v našich současných podmínkách je doba operace pouhých 4–5 minut.

Technika operace karpálního tunelu
 
 

Možné komplikace operační léčby syndromu karpálního tunelu

 1. poranění dlaňové větve nervus medianus – projevuje se bolestí v oblasti thenaru a u baze palce
 2. zhmoždění nervus medianus
 3. poranění motorické větve nervus medianus (tzv. ramus recurrens)
 4. hypertrofická jizva
 5. přetrvávaní příznaků syndromu karpálního tunelu po operaci – příčinou může být chybná diagnóza, nebo nedostatečné přetětí karpálního vazu. Pokud je příčinou nedostatečné přetětí vazu a tento fakt je potvrzen při revizní operaci, je úspěšnost revizní operace cca 75 %.
 6. ztuhnutí malých kloubů ruky a prstů – při zbytečně dlouhotrvající imobilizaci
 7. infekce v ráně – vede k přecitlivělosti jizvy, operační rána se může v krajním případě i rozpadnout.
 8. krevní sraženina (hematom) – také vede ke zvýšené citlivosti jizvy

Riziko komplikací

Riziko komplikací klesá s rostoucí zkušeností operačního týmu a rostoucím počtem pacientů. Vzhledem k našim počtům pacientů (více než 4 000 odoperovaných) a na základě našich zkušeností se endoskopická operace stala bezpečnou operační technikou a počet komplikací v našem souboru je hluboko pod 1 %.

Reference

Marta Kubišová

Dlouho jsem si nevšímala brnění levé ruky při řízení auta. Když se přidala bolest i slabost pravé ruky, kterou držím při zpívání mikrofon, začala jsem sbírat informace a poznatky o karpálních tunelech. Přes obavy z operace jsem se svěřila do rukou MUDr. Robertu Tomášovi. Během chvíle jsem byla endoskopicky ošetřena na pravé ruce – kupodivu zcela bezbolestně! Počítala jsem i s operací levé ruky, ale pan doktor mi řekl: "Počkejme, někdy se po operaci hůře postižené ruky ta druhá spraví sama…" a měl pravdu. Od té doby nepozoruji jediný náznak bolesti. A že už je to pěkně dávno. Tuto endoskopickou metodu tudíž mohu vřele doporučit!

Miloslav Zapletal

Miloslav Zapletal

Mám zkušenost s invazivní i neinvazivní operací karpálních tunelů. Výsledek invazivní operace byl sice pozitivní, ale rekonvalescence složitá a nekonečná. Kromě toho invazivní operaci jsem podstoupil v narkóze. V následujících týdnech jsem absolvoval několik kontrol u operujícího lékaře. Rehabilitace a návrat ovládání ruky do normálního stavu trvaly řadu týdnů. Během poměrně dlouhé doby jsem si nemohl například zapnout knoflíky košile, zavázat tkaničky u bot atd. Psaní na počítači bylo samozřejmě vyloučené. Kromě toho jsem musel několik týdnů před i po operaci absolvovat fyzioterapeutickou přípravu a rekonvalescenci. Celý proces trval minimálně 3 měsíce! Po dvou letech jsem byl u MUDr. Tomáše naštěstí na neinvazivní operaci druhé ruky. Byl to opravdu zázrak! Během několika dnů jsem mohl s operovanou rukou dělat všechno a dodnes nemám žádné problémy. Velmi doporučuji tento moderní způsob operace karpálního tunelu, byť stojí nějaké finance. Opravdu to stojí za to!

Darina Darja Majková

Endoskopickou operaci karpálního tunelu u pana doktora Tomáše podstoupila v létě a následně i na podzim i naše maminka (82). Lékaři na Moravě jí nabízeli operaci klasickou, tu však maminka vzhledem k tomu, že používá francouzské hole, oddalovala. Bála se délky rekonvalescence. Zároveň věděla, že operace je nevyhnutelná, ruce, zejména v noci zlobily, budila se ze spaní. Jakmile jsme se dozvěděli, že karpály lze operovat endoskopicky u pana doktora Tomáše, ani minutu jsme neváhali a maminku objednali. Nejprve jednu ruku, za dva měsíce ruku druhou. Byla to šťastná volba. Zákrok byl bezbolestný, maminka se velice rychle zotavila. Je šťastná, v noci spí jako miminko, žádná bolest nebo trnutí, jak tomu bylo před zákrokem, ji nebudí. Pan doktor Tomáš má zlaté ruce a je velice milý. Dokáže zahnat jakékoliv strachy ze zákroku. Vřele, opravdu vřele doporučujeme a moc moc moc děkujeme!

Iva Ježková

S problémy karpálního tunelu jsem se potýkala 20 let a teprve na základě referencí na výsledky endoskopických operací MUDr. Roberta Tomáše jsem se rozhodla pro chirurgický zákrok, v rozmezí jednoho roku na obou rukou. Bolesti i brnění okamžitě pominuly, pooperační nekomfort jsem zvládla jedním paralenem. Ač u jedné ruky přetrvávají malé otoky, již po týdnu po operaci jsem byla schopna dělat lehčí práce, cca po měsíci skoro neomezeně. Zákrok se všemi před i pooperačními procedurami trval sotva hodinu. Velmi příjemné jednání a atmosféra.

Eva Hrušková

Dobrý den, v září 2020 jsem podstoupila operaci karpálních tunelů levé ruky a v prosinci 2020 ruky pravé. Vřele doporučuji všem, kdo nechce být v neschopnosti. V pátek proběhla operace a v úterý jsem byla v zaměstnání. S trochou opatrnosti to určitě jde. MUDr. Robert Tomáš a jeho sestřičky nepochybně tvoří tým velkých profíků. Velký dík za úlevu!

Už mám touto technikou ošetřené obĕ ruce… vřele doporučuji.

Johana Mahrlová

Pan doktor mi odoperoval karpální tunel na obou rukách a nemohu si ho vynachválit. Přístup, zákrok, pooperační péče a technika jednoduše perfektní. Všem doporučuji.

Termíny operace a ceník

Poplatky hrazené pacientem
pojištěnci českých zdravotních pojišťoven
Konzultace 0 Kč
Ambulantní kontroly 0 Kč
Standardní klasická operace karpálního tunelu 0 Kč
Endoskopická operace uniportálním systémem (Microaire) 12 000 Kč *
Poplatky hrazené pacientem
cizinci – samoplátci
Konzultace 0 CZK
Ambulantní kontroly 0 CZK
Standardní klasická operace karpálního tunelu 6 000 CZK
Endoskopická operace uniportálním systémem (Microaire) 15 000 CZK *
Termíny
Pátek, 16. 8. 2024
Neděle, 18. 8. 2024
Sobota, 14. 9. 2024
Neděle, 15. 9. 2024
Sobota, 28. 9. 2024
Neděle, 29. 9. 2024
Sobota, 5. 10. 2024
Neděle, 6. 10. 2024
Sobota, 19. 10. 2024
Neděle, 20. 10. 2024
Sobota, 9. 11. 2024
Neděle, 10. 11. 2024
Sobota, 23. 11. 2024
Neděle, 24. 11. 2024
Sobota, 7. 12. 2024
Neděle, 8. 12. 2024
Sobota, 14. 12. 2024
Neděle, 15. 12. 2024
Sobota, 4. 1. 2025
Neděle, 5. 1. 2025

* poplatek zahrnuje specifický materiál pro endoskopickou metodu operace, který není hrazený zdravotní pojišťovnou:

 • jednorázový endoskopický zavaděč s nožem na protnutí vazu
 • jednorázový antifog systém pro endoskopickou optiku
 • jednorázové tkáňové kožní lepidlo

Výše uvedený poplatek lze uhradit platbou v hotovosti nebo kartou při nástupu na operační výkon na recepci kliniky Palas Athena popř. bezhotovostně bankovním převodem (číslo účtu pacient obdrží s informovaným souhlasem).

Kontakt

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Nestátní zdravotnické zařízení
Provozujeme ambulantní praxi a operujeme v prostorech kliniky Palas Athena.

Adresa

Klinika Palas Athena
Hviezdoslavova 509/25
149 00 Praha 4

 

Ke konzultaci ohledně endoskopické operace syndromu karpálního tunelu se lze objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo vzkazem na stránkách (následně Vás budeme kontaktovat). Pro objednáni nepotřebujete doporučení praktického lékaře ani specialisty.

Předpokladem však je, že máte výsledek elektromyografie (EMG), která potvrzuje, že máte syndrom karpálního tunelu. Vlastní konzultaci lze provést osobní návštěvou nebo telefonicky (v tomto případě Vám asistentka sdělí, jak nám zašlete výsledek EMG e-mailem).

Upozorňujeme, ze veškerou péči v rámci našeho zdravotnického zařízení včetně konzultací si pacient hradí sám (viz ceník).

Spolupráce s ortopedickou ambulancí

U problémů jako jsou „skákavé“ či „lupavé“ prsty nebo bolest kloubu palce (tzv. rhisartros) spolupracujeme s ortopedickou ambulancí:

Ortopedická ambulance Praha s.r.o.

MUDr. Zdeněk Krystlík
Poliklinika Prosek 1. patro
Lovosická 40, 190 00 Praha 9

Telefon

tel. 775 467 847

Způsob objednání

Pošlete SMS se žádosti o objednání na tel. 775 467 847 – sestra Vás následně bude kontaktovat a objedná Vás ke konzultaci.

Ortopedická ambulance má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, ošetření bude tedy hrazeno z Vašeho zdravotního pojištění.