Operace karpálního tunelu
Tel. pro objednání: 601 527 387
Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu

Jsme zdravotnické zařízení specializující se na endoskopickou monoportální operaci karpálního tunelu. V prostředí naší instituce se již nejedná o žádnou novinku, tuto metodu provádíme od roku 2011, máme ji dobře zavedenou a odoperovali jsme přes 1000 nemocných. Vzrůstající oblibu této metody dokumentuje narůstající počet pacientů, které ročně operujeme. Hlavní výhodou endoskopické operace je rychlejší zhojení operované ruky a možnost dříve se vrátit do práce ve srovnání s klasickou metodou.
…více o syndromu karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu

Počet pacientů operovaných endoskopicky pro syndrom karpálního tunelu v našem zařízení v jednotlivých letech

Syndrom karpálního tunelu

Návrat do práce

Ze statistiky v souboru námi operovaných pacientů je průměrná doba návratu do práce:

  • u profesí nevyžadujících manuální zátěž průměrně 10. den (rozpětí 3.–14. den) po operaci
  • u profesí vyžadujících manuální zátěž (instalatéři, řezníci, dělnické profese) průměrně 24. den po operaci (rozpětí 10.–30. den)
Syndrom karpálního tunelu