Syndróm karpálneho tunela

Oslavujeme 10 rokov 2011-2021Sme zdravotnícke zariadenie špecializujúce sa na endoskopickú monoportálnu operáciu karpálneho tunela. V prostredí našej inštitúcie sa už nejedná o žiadnu novinku, tuto metódu používame od roku 2011, máme s ňou dobré skúsenosti a operovali sme viac ako 5000 pacientov. Vzrastajúcu obľubu tejto metódy dokumentuje narastajúci počet pacientov, ktorých ročne operujeme. Hlavnou výhodou endoskopickej operácie je rýchlejšie zahojenie operovanej ruky a možnosť vrátiť sa skôr do práce v porovnaní s klasickou metódou. Viac o syndróme karpálneho tunela.

Najbližšie termíny

Ponúkame vám najbližšie termíny pre operáciu

Pátek, 7. 6. 2024
Neděle, 9. 6. 2024
img

Objednávka

Pokiaľ sa chcete objednať, urobte to najlepšie e-mailom alebo na telefónnom čísle:

Tel.: +420 601 527 387
E-mail: info@tomedica.cz
img

Kde nás nájdete

Prevádzkujeme prax a operujeme v priestoroch kliníky Palas Athena

Hviezdoslavova 509/25
Praha 11

Počet pacientov

Počet pacientov operovaných pre syndróm karpálneho tunela v našom zdravotníckom zariadení v jednotlivých rokoch

 
Syndróm karpálneho tunela
 

Ako postupovať?

Máte brnenie alebo bolesti I.-III. prstu na ruke, hlavne v noci, necitlivosť prstov – teda klinické príznaky syndrómu karpálneho tunela? Takto bude prebiehať vaša liečba krok za krokom.

1. krok – EMG vyšetrenie

Nechajte sa vyšetriť vo svojom spáde – obráťte sa na praktického lekára či vášho neurológa, aby vás poslal na EMG vyšetrenie.

Pokiaľ nie je tato možnosť, sme schopní vás objednať k vyšetreniu u niektorého zo spolupracujúcich EMG laboratórií v Prahe.

Záver EMG vyšetrenia potvrdzuje diagnózu syndrómu karpálneho tunela (pokiaľ nie, obráťte sa na svojho neurológa so žiadosťou o vyšetrenie iných možných príčin brnenia prstov).

2.krok

Napíšte nám cez formulář na webových stránkách, alebo napíšte e-mail na info@tomedica.cz alebo zavolajte na tel. +420 601 527 387, že máte záujem o endoskopickú operáciu karpálneho tunela.

3.krok – konzultácia

Podľa vašej preferencie skonzultujeme váš stav telefonicky, alebo vás – pokiaľ si to budete priať – objednáme k osobnej konzultácii s lekárom.

4. krok – objednanie k operácii

Pokiaľ vám na základe konzultácie bude všetko jasné, ponúkneme vám termín operácie, na ktorý sa dostavíte na kliniku Palas Athena (Hviezdoslavova 509/25, Praha 11). Nepotrebujete žiadne predoperačné vyšetrenia. Je nutné s predstihom vysadiť lieky na riedenie krvi, pokiaľ takéto lieky užívate.

5. krok – operácia

6. krok

Postupné zapojovanie operovanej ruky do bežných činností hneď po operácii.

7. krok – pooperačná kontrola

Po dohode s lekárom, pokiaľ si to budete priať, ponúkame kontrolu u nás 2.–4. deň po operácii (kontrola však nie je nutná, uzáver drobnej operačnej rany nie je vonkajším stehom, takže žiadne stehy sa neodstraňujú – väčšina pacientov príde na kontrolu, len keď potrebujú niečo skonzultovať).

8. krok – rehabilitácia

Naučíme Vás 3 jednoduché cviky, precvičovaním ktorých sa operovaná ruka dostane rýchlo do dobrej výkonnosti. Pokiaľ bude pooperačný stav vyžadovať intenzívnejšiu rehabilitáciu, oslovíte na základe nášho odporúčania rehabilitačné centrum v mieste vášho bydliska a objednáte sa na rehabilitáciu.

9. krok – návrat do práce

Profesie bez nutnosti manuálnej záťaže 3.–14. pooperačný deň
Profesie s významnou manuálnou záťažou 14.–30.pooperačný deň

Galéria

Nasledujúce fotografie približujú problematiku syndrómu karpálneho tunela a operačný zákrok.

Operácia karpálneho tunela

Fotografie 1

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 2

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 3

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 4

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 5

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 6

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 7

Operácia karpálneho tunela
Operácia karpálneho tunela

Fotografie 8

Operácia karpálneho tunela

Profil

 
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

Pracuje ako lekár-neurochirurg na neurochirurgickom oddelení Nemocnice Na Homolce v Prahe. Operuje hlavne pacientov s neuroonkologickou problematikou, s degeneratívnym ochorením chrbtice a s postihnutím periférnych nervov. Okrem operovania neurochirurgických pacientov sa zaoberá aj intraoperačnou elektrofyziológiou, ktorá zlepšuje vyhliadky pacienta na dobrý funkčný stav po zložitých zákrokoch na mozgu a mieche.

 
 

Pregraduálne vzdelanie

 • 1991–1997 študoval na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe
 • 1997 promovaný – MUDr.

Atestácie

 • 2000 atestácia I. stupňa z odboru všeobecná chirurgia
 • 2006 atestácia z neurochirurgie

Postgraduálne vzdelanie

 • 1998–2005 neurovedy, 1. lekárska fakulta Karlovej Univerzity v Prahe
 • 2005 promovaný – Ph.D.

Kurzy Európskej asociácie neurochirurgických spoločností (EANS)

 • 2003 EANS kurz Amsterdam
 • 2004 EANS kurz Krakow
 • 2005 EANS kurz Praha
 • 2006 EANS kurz Luxemburg
 • 2006 – Certifikát EANS part I

Ocenenia

 • 2006 cena Prof. Rudolfa Petra udelená Českou neurochirurgickou spoločnosťou za najlepšiu prácu v odbore neurochirurgie autorov do 35 rokov za r. 2005
 • 2007 Piťhova cena Českej elektrofyziológickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu na poli elektrofyziológie za rok 2006 (člen kolektívu autorov Stejskal a spol. Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii, Grada, Praha, 2006)

Výber z publikácií

Tomáš R, Haninec P: Dorsal root entry zone (DREZ) localization using direct spinal cord stimulation can improve results of the DREZ thermocoagulation procedure for intractable pain relief. Pain, 2005, 116: 159–163

Tomáš R, Haninec P, Houšťava L: The relevance of the corticographic median nerve somatosensory evoked potentials (SEPs) phase reversal in the surgical treatment of brain tumors in central cortex. Neoplasma 2006, 53: 37–42

Haninec P, Tomáš R, Kaiser R, Čihák R. Development and clinical significance of the dorsoepitrochlearis muscle in man. Clinical Anatomy 2009, 22(4): 481–488

Haninec P, Šámal F, Tomáš R, Houšťava L, Dubový P. Direct repair (nerve grafting), neurotization, and end-to-side neurorrhaphy in the treatment of brachial plexus injury. J Neurosurg. 2007 Mar;106(3):391–9

Pachl J, Haninec P, Tencer T, Mizner P, Houšťava L, Tomáš R, Waldauf P: The effect of subarachnoid sodium nitroprusside on the prevention of vasospasm in subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir (Suppl) 2005, 95: 141–145

Stejskal L., Tomáš R: Monophasic positive scalp somatosensory evoked potential (SEP) wave in parietal tumors. A cerebral “killed end potential” or a volume conduction wave due to the shift of dipole layer and increased solid angles at registration sites? Čes a slov Neurol a Neurochir 2005, 68/101: 368–372

 

Syndróm karpálneho tunela – popis problému

Všeobecná definícia

Syndróm karpálneho tunela je najčastejším z tzv. „úžinových syndrómov“ na hornej končatine. Príčinou obťaží je útlak nervus medianus, ktorý prebieha pod priečnym karpálnym väzom (ligamentum carpi tranversum) spolu so šľachami ohýbajúcimi prsty. V priebehu života karpálny väz zmohutnie, stane sa tuhším a začne utlačovať nerv, ktorý prebieha tesne pod karpálnym väzom. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje u pacientov v strednom alebo vyššom veku. Ženy sú postihnuté 4× častejšie než muži.


Príčiny vzniku syndrómu karpálneho tunela

V úplnej väčšine pacientov nie je možné príčinu vzniku syndrómu karpálneho tunela dohľadať. U niektorých pacientov ale existujú faktory súvisiace s ich pracovným zaťažením alebo s chorobami, ktoré pacient má a o ktorých sa usudzuje, že majú vplyv na vznik syndrómu karpálneho tunela.

Faktory súvisiace
s pracovným zaťažením pacienta

 • práca, v ktorej pacient dlhodobo zaťažuje ruku a zápästie opakovanými častými pohybmi (napr. tesári apod.)
 • práca, vyžadujúca opakované silné zvieranie nástrojov v ruke (štiepanie, kopanie a iné práce na záhrade apod.)
 • činnosti, kedy je ruka v zápästí dlhodobo natiahnutá a čiastočne uklonená na stranu malíčku (písanie na stroji či počítači)
 • práca s vibrujúcimi predmetmi (zbíjačky apod.)

Ochorenia a stavy pacientov spojené s vyšším výskytom syndrómu karpálneho tunela

 • reumatoidná artritída (reuma)
 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • obezita
 • prechodné príznaky sa môžu objavovať v tehotenstve
 • dialyzovaní pacienti so skratom na predlaktí
 • vzácne príčiny (tuberkulózny zápal šliach, mukopolysacharidóza)

Príznaky syndrómu karpálneho tunela sa môžu objaviť i akútne a môžu byť výrazné. Najčastejšie nasledujú po nejakom poranení zápästia a príčinou býva trombóza (uzáver krvným koagulom) perzistujúcej artérie sprevádzajúcej nervus medianus (artéria je vytvorená u menej než 10 % populácie) alebo môže dôjsť ku krvácaniu v priečnom karpálnom väze.

Späť

Prejavy ochorenia

Typicky sú pacienti prebudení v noci brnením až bolesťou v prstoch ruky, majú pocit akoby ruka a prsty boli nedokrvené, akoby ruka a prsty boli preležané. Úľavu väčšinou prináša precvičovanie ruky a prstov alebo „pretrepanie prstov“. Bolesť môže vyžarovať zo zápästia do lakťa a niekedy až do ramena.

Cez deň sa brnenie a bolesti prstov objavujú pri typických činnostiach, kedy je horná končatina vo zvýšenej polohe (riadenie auta, držanie mobilného telefónu pri dlhšom hovore, držanie knihy pri čítaní). Bolesť a brnenie postihuje typicky I.-III. prst a vonkajšiu polovicu IV. prstu, vonkajšiu polovicu dlane. Nemalá časť pacientov udáva i brnenie malíčka, i hoci vysvetlenie tohto javu je nejasné (malíček je z hľadiska citlivosti zásobený z vedľajšieho nervu – nervus ulnaris).

Ďalším príznakom môže byť oslabenie a nešikovnosť ruky (hlavne stisk). Nešikovnosť je skôr dôsledkom porušenej citlivosti než vlastného oslabenia (parézy). Typicky sa prejavuje vypadávaním premetov z ruky, pacient si obťažne zapína gombík, obťažne nasadzuje náušnice apod.

U 80 % pacientov je pozitívny tzv. Phalenov test – ohnutie zápästia po dobu 30–60 s vyvolá bolestivé príznaky. Tzv. Tinelov príznak (poklep nad karpálnym tunelom vyvolá bolesť alebo brnenie v prstoch) je pozitívny u 60 % pacientov.

Ktoré ochorenia môžu vyvolať podobné príznaky (diferenciálna diagnóza).

 1. Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice. Pre tzv. koreňové bolesti vychádzajúce z krčnej chrbtice býva typické, že v kľude odznievajú, akcentujú sa pri pohyboch krkom. U niektorých pacientov sa vyskytuje tzv. syndróm dvojitého poškodenie (double crush syndrome), kde je u jedného pacienta prítomný zároveň útlak koreňa vychádzajúceho z krčnej miechy (obvykle C6) a zároveň syndróm karpálneho tunela.
 2. Syndróm hornej hrudnej apretúry – útlak nervovo cievnej pletene v oblasti pod kľúčnou kosťou. Pre syndróm je typická strata svalovej hmoty ruky inde, než v oblasti thenaru. Porucha citlivosti je lokalizovaná na ulnárnu hranu ruky a predlaktia.
 3. Syndróm pronátorového kanálu – útlak nervus medianus v úrovni predlaktia pri jeho priebehu pod musculus pronator teres. U tohto syndrómu je výraznejšia bolesť dlane (palmárna vetva n. medianus neprebieha karpálnym tunelom).
 4. Zápal šliach pod karpálnym väzom (musculus abductor longus – de Quervainov syndróm alebo iných šliach flexorov)

Späť

Diagnostické metódy

Útlak nervus medianus v oblasti karpálneho tunela sa diagnostikuje elektromyografiou (EMG).

Konzervatívna a semikonzervatívna liečba

Prichádza v úvahu, pokiaľ príznaky netrvajú dlho a nie sú známky ťažšej poruchy citlivosti alebo pohyblivosti ruky.

 1. kľudový režim – šetriť postihnutú ruku
 2. nesteroidné protizápalové lieky (Ibuprofen apod.)
 3. znehybnenie zápästia dlahou v neutrálnej pozícii – pokiaľ sú príznaky karpálneho tunela ľahké alebo stredne ťažké, je efekt až v 50 % prípadov. Bohužiaľ sa po odstránení dlahy problémy často vracajú
 4. injekcia kortikoidov do karpálneho tunela – vedie k odzneniu problémov na minimálne 15 mesiacov u 33 % pacientov, injekciu je možné opakovať
Syndróm karpálneho tunela

Chirurgická liečba

Štandardná otvorená technika

Pri štandardnej otvorenej chirurgickej technike je rez vedený v strednej čiare dlane. Po preťatí podkožia a tzv. palmárnej aponeurózy (väzivová štruktúra nad karpálnym väzom) preniká operatér ku karpálnemu väzu až na nervus medianus. Ten je potom uvoľnený kompletným preťatím väzu smerom k prstom a k zápästiu. Operačná rana je uzatvorená zošitím, kože obvykle adaptačnými stehmi.

Chirurgická liečba

Endoskopické metódy

Cieľom endoskopickej operácie tesného karpálneho tunela je zväčšiť jeho priesvit a zároveň čo najmenej traumatizovať tkanivá v dlani operovanej ruky. V našom zariadení používame monoportálny systém. Pri ňom sa operuje iba z jednej drobnej rany v zápästnej ryhe. Najskôr je nutné rozšíriť priesvit karpálneho tunela dilatátormi. Potom sa nad nerv vsunie pracovný kanál a väz sa pretne od najhlbších vrstiev smerom k povrchu. Monoportálna technika je najmenej invazívnou metódou, tkanivá nad karpálnym väzom zostávajú zachované a pacient má iba jednu drobná jazvu v zápästí. Na našom pracovisku používame pri monoportálnej metóde systém MicroAire.

Chirurgická liečba

Operačná liečba

Čo operácia odstráni hneď?

Vyspite sa. Nočné brnenie prstov odznieva čoskoro po operácii a u mnohých pacientov je noc po operácii prvou po dlhej dobe, kedy sa nemusia budiť pre silné iritácie v prstoch. Podobne skoro odznievajú bolesti vystreľujúce do prstov postihnutej ruky.

Čo operácia odstráni alebo zlepší, ale vyžaduje to čas?

Pokiaľ je prítomna porucha citlivosti (necitlivosť) na prstoch postihnutej ruky alebo porucha pohyblivosti palca, tak tieto bezprostredne po operácii určitú dobu pretrvávajú. Sú to už príznaky poškodenia nervu chronickým tlakom a sú dôsledkom toho, že časť nervových vláken „odumrela“. Nerv, ktorý pri operácii uvoľníme, vyžaduje určitý čas na regeneráciu a ten je individuálny. U niekoho sa stav významne upraví v priebehu niekoľkých dní, u niekoho sú to mesiace až rok. Závisí to väčšinou na dĺžke trvania necitlivosti alebo poruchy hybnosti pred operáciou a na regeneračných rezervách pacienta.

Operačná liečba
Operačná liečba

Čo operácia neodstráni?

Operáciou neodstránime bolesť ruky z iných príčin, ako je artróza malých kĺbov, reumatické bolesti či bolesť prstov pôvodom v krčnej chrbtici. Podobné je to s opuchaním rúk. Tieto ťažkosti môžu byť prítomne súčasne so syndrómom karpálneho tunela a sú dôvodom, prečo niekedy o operácii časť problémov pretrváva. Cez to všetko operáciu indikujeme aj v týchto prípadoch, aby sme pacientom uľavili aspoň čiastočne, ale hlavne aby sme predišli nevratnému poškodeniu nervu.

Pooperačná starostlivosť

Po operácii je ruka niekoľko hodín krytá elastickým (kompresívnym) obvínadlom, ktoré bráni vzniku väčšej podkožnej modriny (hematomu). Toto obvínadlo si pacient odstráni doma sám obvykle v deň operácie večer, než pôjde spať, a ruka už naďalej zostáva voľná. Drobný rez na zápästí zostáva krytý malou náplasťou.

Princípom rehabilitácie po endoskopickej operácii je, že nepoužívame žiadne znehybnenie ruky (žiadne dlahy či mohutné obväzy). Naopak pacientom umožňujeme zapojovať ruku do bežných činností veľmi skoro. Je typické, že už 1–2 dni po operácii sú schopní robiť veci, ktoré robíme prstami (niečo si pridržať alebo podať, zapnúť si gombík, skúsiť písať na počítači…). Na druhú stranu je typické, že pevné zovretie predmetov (kľučka u dverí, nôž, nástroj) môže byť bolestivé alebo nekomfortné niekoľko dní až týždňov. Doba, za ktorú tieto problémy odznejú, je výrazne individuálna. Niektorí pacienti to nepociťujú vôbec, niektorí udávajú postupné zlepšovanie v priebehu týždňov.

Po operácii u nás pacientom ponúkame jednu pooperačnú kontrolu, väčšina pacientov ale pri bezproblémovom pooperačnom priebehu na kontrolu nechodí, je rezervovaná, pokiaľ by nastali komplikácie. Preväz s kontrolou sa dá urobiť aj v mieste bydliska (využívané hlavne pacientmi zo vzdialenejších kútov republiky alebo zo zahraničia).

Až 85 % našich pacientov nepotrebuje v ďalšom priebehu ambulantnú ani ústavnú rehabilitáciu. Operovaná ruka je cca. 7. deň obvykle v dobrej kondícii pre vykonávanie väčšiny bežných činností doma a eventuálne i v práci. Bezprostredne po operácii sú pacienti inštruovaní, ako ďalej postupovať, a dostanú leták, kde je ďalší postup podrobne popísaný. Pacienti robia hlavne tlakovú masáž dlane i oblasti jazvy, preťahovanie šliach flexorov a posilňujú stisk stláčaním loptičky.

Späť

Technika operácie

Endoskopickú monoportálnu operáciu karpálneho tunela prevádzame u nás v miestnom znecitlivení v kombinácii s blokom nervus medianus (teda bez uspania pacienta). Pre pacienta to znamená niekoľko vecí. Nevyžadujeme žiadne predoperačné vyšetrenia. V deň operácie má pacient normálny režim, môže jesť a piť podľa svojich návykov. Pokiaľ dlhodobo užíva lieky, vezme si ich v deň operácie v obvyklých časoch s výnimkou liekov ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi (Anopyrin, Godasal, Trombex apod.) Tieto lieky je nutné pred vlastným výkonom vysadiť v dostatočnom časovom predstihu (obvykle 1 týždeň) tak, aby neovplyvňovali krvnú zrážanlivosť v priebehu operačného výkonu, a po dohode s ošetrujúcim či praktickým lekárom nasadiť eventuálne (pokiaľ je to potrebné) substitúciu (napr. Fraxiparine), ktorá operačnému výkonu nevadí a zároveň naďalej chráni pacienta pred tromboembolickou príhodou.

Vlastný operačný výkon

Uvoľnenie karpálneho väzu prevádzame z jedného drobného kožného rezu (1 cm) v zápästnej ryhe. Najskôr je nutné rozšíriť priesvit karpálneho tunela dilatátormi. Potom sa nad nerv vsunie pracovný kanál a väz sa pretne od najhlbších vrstiev smerom k povrchu. Monoportálna technika je najmenej invazívnou metódou, tkanivá nad karpálnym väzom zostávajú zachované a pacient má iba jednu jazvu v zápästí. Na našom pracovisku používáme pri monoportálnej metóde systém MicroAire. K správne prevedenému výkonu je nutné bezkrvné operačné pole a preto má pacient v priebehu výkonu na predlaktí nafúknutú manžetu – tzv. turniket (podobnú ako keď sa meria krvný tlak). Čas výkonu je veľkou devízou endoskopickej operácie a v našich súčasných podmienkach je doba operácie iba 4–5 minút.

Technika operácie karpálneho tunela
 
 

Možné komplikácie operačnej liečby syndrómu karpálneho tunela

 1. poranenie dlaňovej vetvy n. medianus – prejavuje sa bolesťou thenaru a u odstupu palca
 2. pohmoždenie nervus medianus
 3. poranenie motorickej vetvy nervus medianus (tzv. ramus recurrens)
 4. hypertrofická jazva
 5. pretrvávanie príznakov syndrómu karpálneho tunela po operácii – príčinou môže byť dlhé trvanie príznakov pred operáciou ale aj chybná diagnóza či nedostatočné prerušenie karpálneho väzu. Pokiaľ je príčinou nedostatočné prerušenie karpálneho väzu a tento fakt je potvrdený pri revíznej operácii, je úspešnosť revíznej operácie cca. 75 %.
 6. stuhnutie malých kĺbov ruky a prstov – zbytočne dlho trvajúce znehybnenie (napr. dlahou)
 7. infekcia v ráne – vedie k precitlivenosti jazvy, operačná rána sa môže v krajnom prípade rozpadnúť
 8. krvná zrazenina (hematóm) – taktiež vedie k zvýšenej citlivosti jazvy

Riziko komplikácií

Riziko komplikácií klesá s rastúcou skúsenosťou operačného tímu a rastúcim počtom pacientov. Vzhľadom k našim počtom pacientov (viac než 2 000 odoperovaných pacientov, frekvencia – viac než 60 endoskopií mesačne) a na základe našich skúseností sa endoskopická operácia stala bezpečnou operačnou technikou a počet komplikácií v našom súbore pacientov je hlboko pod 1 %.

Referencie

Marta Kubišová

Dlouho jsem si nevšímala brnění levé ruky při řízení auta. Když se přidala bolest i slabost pravé ruky, kterou držím při zpívání mikrofon, začala jsem sbírat informace a poznatky o karpálních tunelech. Přes obavy z operace jsem se svěřila do rukou MUDr. Robertu Tomášovi. Během chvíle jsem byla endoskopicky ošetřena na pravé ruce – kupodivu zcela bezbolestně! Počítala jsem i s operací levé ruky, ale pan doktor mi řekl: "Počkejme, někdy se po operaci hůře postižené ruky ta druhá spraví sama…" a měl pravdu. Od té doby nepozoruji jediný náznak bolesti. A že už je to pěkně dávno. Tuto endoskopickou metodu tudíž mohu vřele doporučit!

Miloslav Zapletal

Miloslav Zapletal

Mám zkušenost s invazivní i neinvazivní operací karpálních tunelů. Výsledek invazivní operace byl sice pozitivní, ale rekonvalescence složitá a nekonečná. Kromě toho invazivní operaci jsem podstoupil v narkóze. V následujících týdnech jsem absolvoval několik kontrol u operujícího lékaře. Rehabilitace a návrat ovládání ruky do normálního stavu trvaly řadu týdnů. Během poměrně dlouhé doby jsem si nemohl například zapnout knoflíky košile, zavázat tkaničky u bot atd. Psaní na počítači bylo samozřejmě vyloučené. Kromě toho jsem musel několik týdnů před i po operaci absolvovat fyzioterapeutickou přípravu a rekonvalescenci. Celý proces trval minimálně 3 měsíce! Po dvou letech jsem byl u MUDr. Tomáše naštěstí na neinvazivní operaci druhé ruky. Byl to opravdu zázrak! Během několika dnů jsem mohl s operovanou rukou dělat všechno a dodnes nemám žádné problémy. Velmi doporučuji tento moderní způsob operace karpálního tunelu, byť stojí nějaké finance. Opravdu to stojí za to!

Darina Darja Majková

Endoskopickou operaci karpálního tunelu u pana doktora Tomáše podstoupila v létě a následně i na podzim i naše maminka (82). Lékaři na Moravě jí nabízeli operaci klasickou, tu však maminka vzhledem k tomu, že používá francouzské hole, oddalovala. Bála se délky rekonvalescence. Zároveň věděla, že operace je nevyhnutelná, ruce, zejména v noci zlobily, budila se ze spaní. Jakmile jsme se dozvěděli, že karpály lze operovat endoskopicky u pana doktora Tomáše, ani minutu jsme neváhali a maminku objednali. Nejprve jednu ruku, za dva měsíce ruku druhou. Byla to šťastná volba. Zákrok byl bezbolestný, maminka se velice rychle zotavila. Je šťastná, v noci spí jako miminko, žádná bolest nebo trnutí, jak tomu bylo před zákrokem, ji nebudí. Pan doktor Tomáš má zlaté ruce a je velice milý. Dokáže zahnat jakékoliv strachy ze zákroku. Vřele, opravdu vřele doporučujeme a moc moc moc děkujeme!

Iva Ježková

S problémy karpálního tunelu jsem se potýkala 20 let a teprve na základě referencí na výsledky endoskopických operací MUDr. Roberta Tomáše jsem se rozhodla pro chirurgický zákrok, v rozmezí jednoho roku na obou rukou. Bolesti i brnění okamžitě pominuly, pooperační nekomfort jsem zvládla jedním paralenem. Ač u jedné ruky přetrvávají malé otoky, již po týdnu po operaci jsem byla schopna dělat lehčí práce, cca po měsíci skoro neomezeně. Zákrok se všemi před i pooperačními procedurami trval sotva hodinu. Velmi příjemné jednání a atmosféra.

Eva Hrušková

Dobrý den, v září 2020 jsem podstoupila operaci karpálních tunelů levé ruky a v prosinci 2020 ruky pravé. Vřele doporučuji všem, kdo nechce být v neschopnosti. V pátek proběhla operace a v úterý jsem byla v zaměstnání. S trochou opatrnosti to určitě jde. MUDr. Robert Tomáš a jeho sestřičky nepochybně tvoří tým velkých profíků. Velký dík za úlevu!

Už mám touto technikou ošetřené obĕ ruce… vřele doporučuji.

Johana Mahrlová

Pan doktor mi odoperoval karpální tunel na obou rukách a nemohu si ho vynachválit. Přístup, zákrok, pooperační péče a technika jednoduše perfektní. Všem doporučuji.

Termíny operácií a cenník

Poplatky hradené pacientom
poistenci českých zdravotných poisťovní
Konzultácia 0 Kč
Ambulantné kontroly 0 Kč
Štandardná klasická operácia karpálneho tunela 0 Kč
Endoskopická operace uniportálním systémem (Microaire) 12 000 Kč *
Poplatky hradené pacientom
cudzinci – samoplatcovia
Konzultácia 0 CZK
Ambulantné kontroly 0 CZK
Štandardná klasická operácia karpálneho tunela 6 000 CZK
Endoskopická operace uniportálním systémem (Microaire) 15 000 CZK *
Termíny
Pátek, 7. 6. 2024
Neděle, 9. 6. 2024
Sobota, 29. 6. 2024
Neděle, 30. 6. 2024
Sobota, 13. 7. 2024
Neděle, 14. 7. 2024
Sobota, 17. 8. 2024
Neděle, 18. 8. 2024
Sobota, 14. 9. 2024
Neděle, 15. 9. 2024
Sobota, 28. 9. 2024
Neděle, 29. 9. 2024
Sobota, 5. 10. 2024
Neděle, 6. 10. 2024
Sobota, 19. 10. 2024
Neděle, 20. 10. 2024
Sobota, 9. 11. 2024
Neděle, 10. 11. 2024
Sobota, 23. 11. 2024
Neděle, 24. 11. 2024
Sobota, 7. 12. 2024
Neděle, 8. 12. 2024
Sobota, 14. 12. 2024
Neděle, 15. 12. 2024
Sobota, 4. 1. 2025
Neděle, 5. 1. 2025

* poplatok zahŕňa špecifický materiál pre endoskopickú metódu operácie, ktorý nie je hradený zdravotnou poisťovňou:

 • jednorazový endoskopický zavádzač s nožom na pretnutie väzu
 • jednorazový antifog systém pre endoskopickú optiku
 • jednorazové tkanivové kožné lepidlo

Upozorňujeme, že t. č. je možné poplatok za zdravotnú starostlivosť uhradiť platbou v hotovosti alebo platobnou kartou pri nástupe na operačný výkon na recepcii kliniky Palas Athena, prípadne bezhotovostne bankovým prevodom (číslo účtu pacient obdrží s informovaným súhlasom).

Kontakt

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Neštátne zdravotnícke zariadenie
Prevádzkujeme prax a operujeme v priestoroch kliníky Palas Athena

Adresa

Klinika Palas Athena
Hviezdoslavova 509/25
149 00 Praha 4

 

Ku konzultácii ohľadne endoskopickej operácie syndrómu karpálneho tunela sa je možné objednať na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo odkazom na stránkach (následne Vás budeme kontaktovať). Pre objednanie nepotrebujete odporučenie praktického lekára ani špecialistu.

Predpokladom však je, že máte výsledok elektromyografie (EMG), ktorá potvrdzuje, že máte syndróm karpálneho tunela. Vlastnú konzultáciu je možné uskutočniť telefonicky, alebo ak si prajete aj osobnou návštevou lekára.

Poistencom českých zdravotných poisťovní je celá zdravotná starostlivosť hradená z ich zdravotného poistenia s výnimkou endoskopickej operácie karpálneho tunela. Pokiaľ sa rozhodnú pre endoskopickú operáciu karpálneho tunela, tak hradia poplatok za špecifický materiál potrebný k endoskopickej metóde operácie, ktorý nie je hradený zdravotnými poisťovňami Jedná sa konkrétne o poplatok za jednorazový zavádzač s nožom, jednorazový antifog systém a jednorazové tkanivové kožné lepidlo v celkovej výške 10 000 Kč.

Pacienti, ktorí nie sú poistení u žiadnej českej zdravotnej poisťovne, hradia celý operačný zákrok sami podľa aktuálneho cenníku.

Spolupráca s ortopedickou ambulanciou

U problémov ako sú skákavé či lupkajúce prsty alebo bolesť kĺbu palce (tzv. rhisartros) spolupracujeme s ortopedickou ambulanciou:

Ortopedická ambulancia Praha s.r.o.

MUDr. Zdeněk Krystlík
Poliklinika Prosek 1. poschodie
Lovosická 40, 190 00 Praha 9

Telefón

tel. +420 775 467 847

Spôsob objednania

Pošlite SMS so žiadosťou o objednanie na tel. +420 775 467 847 – sestra Vás následne bude kontaktovať a objedná Vás ku konzultácii.

Ortopedická ambulancia má zmluvy so všetkými českými zdravotnými poisťovňami, ošetrenie bude hradené z Vášho zdravotného poistenia.